Czytanie nut perkusyjnych

Nauka czytania nut perkusyjnych – na czym polega?

Umiejętność czytania notacji perkusyjnej otwiera świat możliwości tworzenia i grania przeróżnej muzyki. Zapis poszczególnych utworów pozwala na ich precyzyjne wykonanie bez konieczności samodzielnego poszukiwania odpowiednich dźwięków i tempa. Ponadto nuty do perkusji umożliwiają sprawne komponowanie utworów i późniejsze dzielenie się nimi z pozostałymi członkami zespołu lub z nauczycielami w celu uzyskania dodatkowych porad. Dlatego na pewnym etapie nauki gry na perkusji umiejętność sprawnego czytania notacji dla wielu osób staje się nieodłącznym elementem dalszego rozwoju. Podczas udzielanych przeze mnie lekcji perkusji można z łatwością poznać zarówno nuty na perkusję dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych, a ich nauka przebiega w tempie dostosowanym do potrzeb każdego ucznia.

Czy czytanie nut perkusyjnych jest trudne?

Dla wielu osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z czytaniem nut perkusyjnych, cały proces może przypominać naukę alfabetu – tak, jak każdej literze przypisywany jest określony dźwięk, tak samo nuty do gry na perkusji wskazują, jaki dźwięk powinien wybrzmieć z danego instrumentu. W tym przypadku nauka nut perkusyjnych również wymaga poznania zapisu każdego dźwięku i nauczenia się, w jaki sposób go wydobywać. Z tego też powodu czytanie nut perkusyjnych na początku może wydawać się trudne i wymagające dużego skupienia – warto zauważyć, że wielu profesjonalnych perkusistów na początku swojej kariery miewało problemy z intuicyjnym odczytywaniem nut perkusyjnych, co wcale nie wiąże się z brakiem talentu czy słuchu muzycznego.

Nuty perkusyjne dla większości utworów są zapisywane w podobny sposób, co ułatwia możliwość dzielenia się różnymi kompozycjami i ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Z tego też powodu  nuty do gry na perkusji pozwalają na wykonywanie wszystkich znanych nam utworów – zarówno prostych piosenek, jak i światowych przebojów, które wciąż królują na międzynarodowych scenach. Dlatego mimo początkowych trudności, jakie mogą stwarzać nuty perkusyjne od podstaw, warto poświęcić nieco więcej cierpliwości i czasu na systematyczną praktykę.

Jak przebiega nauka nut na perkusję?

Omawiane nuty perkusyjne to inaczej symbole używane do oznaczania poszczególnych dźwięków. Zrozumienie tego typu zapisu na początku często wydaje się zawiłe i skomplikowane, ale z czasem staje się zupełnie naturalnym procesem, na przykład tak samo jak czytanie na głos książki. Dlatego podczas prowadzonych przeze mnie zajęć wybieram nuty na perkusję dla początkujących, które pozwalają na naukę podstawowych dźwięków i na wykonywanie prostych utworów. Po systematycznych treningach i nabraniu biegłości w rozpoznawaniu poszczególnych dźwięków uczeń poznaje kolejne zapisy nutowe, które wymagają nieco bardziej skomplikowanych ruchów czy w których pojawiają się dodatkowe znaki graficzne. Warto wspomnieć, że nie wystarczy nauczyć się nut na pamięć – w przypadku takiego instrumentu jak perkusja nuty należy przede wszystkim sprawnie rozpoznawać i bez konieczności dłuższego zastanowienia się przenieść je do własnej gry na perkusji.

Nie da się nauczyć nut perkusyjnych bez ich regularnego ćwiczenia w praktyce. Pierwsze lekcje zwykle wiążą się z pewnym poczuciem zniecierpliwienia i frustracji, ponieważ nuty nie są jeszcze stosowane intuicyjnie. Dlatego też na początku warto wykonywać wolniejsze utwory lub specjalnie zwolnić tempo poszczególnych zapisów, aby skupić się przede wszystkim na technice. Dla wielu muzyków dużym pocieszeniem okazuje się wówczas fakt, że jeśli chodzi o taki instrument jak perkusja, nuty zwykle opanowujemy raz na całe życie i możemy je z powodzeniem wykorzystać do grania przeróżnych utworów.

Dlaczego warto nauczyć się czytania nut perkusyjnych z pomocą nauczyciela?

Praca z kompetentnym nauczycielem może w znacznym stopniu przyspieszyć poznawanie poszczególnych zapisów nutowych. Doświadczony nauczyciel pomaga w wyborze utworów, które nie okażą się zbyt skomplikowane dla osoby początkującej i które jednocześnie nie zniechęcą jej do dalszych ćwiczeń. Co więcej, nuty do perkusji powinny być poznawane w stopniowy sposób, dzięki czemu nie będą się mieszać i powodować większej frustracji podczas nauki. Dlatego nauczyciel może wówczas obiektywnie ocenić, czy dana osoba jest gotowa do poznania kolejnych zapisów nutowych i do wykonywania coraz trudniejszych utworów. Warto również wspomnieć, że na samym początku niezwykle ważne staje się poprawne opanowanie techniki, ponieważ wyuczonych schematów trudno w przyszłości się pozbyć – z tego powodu nauczyciel może od razu wskazać wszelkie potknięcia, których osoba ucząca się nie będzie w stanie szybko dostrzec.